Вернуться назад

Про NonStopMedia 2018

Перший фестиваль NonStopMedia пройшов у 2003 році, і він був необхідний місту, необхідний Україні, тому що іншого такого конкурсу для молодих художників не було. Це було ще до появи премії Пінчука або МУХі. Молоді художники існували, а способу показати свої роботи у них не було. Другий NonStopMedia відбувся у 2004 році, і було прийнято рішення зробити з нього бієнале. У 2018 році пройшов вже дев’ятий  NonStopMedia. Формат фестивалю змінювався протягом всієї його історії. Проте кожного разу основою фестивалю була виставка проектів лауреатів конкурсу, яка проходила в різних локаціях: від галерей до торгівельних центрів. Але частіше за все це був один великий та новий (фестиваль відкриває не тільки художників, але й місця) виставковий майданчик, до чого ми й повернулися в цьому році. Саме тому головною локацією було обрано Палац студентів НТУ «ХПІ» — одночасно історичне та нововідкрите місце.

Ідея цьогорічного фестивалю — створення зв’язків, створення великої мережі художників і кураторів, людей, які займаються сучасним мистецтвом в Україні. Тому крім програми відкритих заходів, які були доступні для всіх, в межах фестивалю проходила  закрита програма для лауреатів NonStopMedia. У порівнянні з минулими роками, ми нічого кардинально не змінювали, але намагалися якомога більше підсилити спілкування між учасниками, організаторами фестивалю та членами журі. Тому що виставка та фінальний проект NonStopMedia – це здорово, але набагато важливіше дати зрозуміти молодому художнику, що саме комунікація та обмін інформацією між усіма учасниками процесу і є найважливішим за будь-яку виставку і будь-які гроші. Адже якщо ти не знаходиш однодумців, то, на превеликий жаль, тебе система мистецтва випльовує.

Крім того, що стосується створення зв’язків. Ще при підготовці минулого фестивалю ми задумалися над тим, що може стати мотивацією для наших лауреатів, і прийшли до висновку, що для молодих художників це, перш за все, можливості в арт-середовищі. Тому ми заздалегідь домовилися з нашими друзями та колегами-галеристами з різних міст України,  про призові виставки для кожного з наших фіналістів у наступному році.

 

 

 

FESTIVAL OF YOUTH PROJECTS

The first NonStopMedia festival was held in 2003, and it was needed for the city and for Ukraine because there was no other competition of that kind for young artists. It was before the time the Pinchuk Prize or MUH contest appeared. There were young artists, but there were no means to show their work. The second NonStopMedia festival took place in 2004, and it was decided to make it a biennial event. In 2018 it was already the ninth edition that we held. The format of the festival has been changing throughout its history. However, each time the basis of the festival is an exhibition of the winners of the competition, held at different venues: from galleries to shopping centers. Most often it was one large and new exhibition area (the festival opens not only new names, but also new places), and we have decided to return to this format this year as well. That is why the main location was chosen to be the Students’ Palace of the National Technical University ‘KhPI’ — both a historic and a newly discovered place.

 

The idea of this year’s festival is to create connections, to create a large network of artists and curators, people who are engaged in contemporary art in Ukraine. For this reason, in addition to the program of open events accessible to everyone, there was a closed program for NonStopMedia laureates within the festival framework. Compared to previous  years, we didn’t make any radical changes, but tried to enhance as much as possible the communication between the participants, organizers, and members of the jury. Because it’s great to have the exhibition and the final project of NonStopMedia, but it is much more important to make it clear to young artist that communication and exchange of information among all the participants of the process are far more important than any exhibition or money. Because if you fail to find like-minded people, the art system will unfortunately spit you out.

 

Also, as regards creating connections, when we were preparing the previous festival we thought about motivating our laureats and concluded that for young artists the best motivation is an opportunity in the artistic community. For this reason, we reached agreements beforehand with our colleagues gallery dealers in various Ukrainian cities on holding exhibitions of every finalist of this festival.